Notabene Shoes

        
EN

para

VILKÅR OG BETINGELSER

Notabene.dk drives af:

Notabene
Kronprinsensgade 10
DK-1114 København K 

Tlf.: +45 33 13 38 13

E-mail: webshop@notabene.dk

CVR-nr.: 19 86 06 47

Notabene’s almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert salg og enhver leverance fra Notabene, medmindre der mellem dig og Notabene er indgået en skriftlig aftale, der fraviger bestemmelserne, eller bestemmelserne i øvrigt måtte være i strid med beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.

Når du handler på Notabene.dk, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært købeloven og forbrugeraftaleloven. 

Notabene gemmer ikke en egentlig kopi af aftalen mellem dig og Notabene.dk, men foretager alene en teknisk lagring af aftalens indhold. Du er derfor påkrævet selv at gemme bevis for din handel med Notabene.dk. I din pakke forefindes en faktura, som er dit bevis på handlen.

Denne skal gemmes og forevises ved eventuelle reklamationer.
 

KVITTERING FOR MODTAGELSE AF BESTILLING OG ORDREBEKRÆFTELSE

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en ordrebekræftelse pr. email for vores modtagelse af din bestilling. Dette er blot en bekræftelse på at vi har modtaget din bestilling, og ikke en gældende købsaftale Der er først indgået en bindende juridisk købsaftale, når du har modtaget en fakura fra os. Notabene.dk har derfor mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt, fair-use klausul og lignende situationer.

 

ANNULLERING AF ORDRER

Notabene.dk forbeholder sig retten til at annullere en ordre, hvis ikke det er muligt at levere den bestilte vare. Du vil blive underrettet hvis en sådan situation skulle opstå, ligesom enhver betaling eller reservation foretaget på et betalingsmiddel vil blive frigivet.

 

RISIKO OG ANSVAR

Ansvaret for varen overgår til dig, når varen er leveret til dig. Herefter overgår ansvaret for varen først til Notabene, når Notabene har modtaget den returnerede vare. Notabene kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger af dansk lovgivning. En eventuel tvist mellem dig og Notabene afgøres efter danske regler ved Københavns Byret.

 

KLAGEADGANG

Såfremt du ønsker at klage over en vare, som er købt hos Notabene, er du som kunde hos os altid velkommen til at kontakte vores kundeservice. Notabene kundeservice kan både kontaktes pr. e-mail samt via telefon. Kontaktoplysningerne finder du på vores hjemmeside under ’Kontakt’, hvilket kan findes nederst på vores side under 'Kundeservice'. 

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN, CENTER FOR KLAGELØSNING**

Såfremt det ikke lykkes os at finde frem til en tilfredsstillende løsning, kan du, hvis betingelserne herfor er opfyldt, indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning. Du kan klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved at fremsende din klage til adressen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via www.forbrug.dk.

EU KOMMISSIONENS ONLINE KLAGEPORTAL

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du anvende EU-Kommissionens online klageportal. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage til EU-Kommissionens online klageportal, bedes du angive vores e-mail adresse, som er følgende: webshop@notabene.dk
 

FORBRUGERKLAGENÆVNET**

Forudsat at vi ikke når frem til en fælles løsning gennem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning kan du klage til Forbrugerklagenævnet via følgende link: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

 

**Fra d. 17. februar 2020 overgår klager fra Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet til Klageportalen for Nævnenes Hus. Fremover skal klager over en vare eller tjenesteydelse derfor indgives til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller via https://kpo.naevneneshus.dk.

Har du indgivet en klage via forbrug.dk inden d. 17. februar 2020 vil sagen automatisk blive overført til Klageportalen for Nævnenes Hus.

>>