Notabene Shoes

        
EN

VILKÅR OG BETINGELSER

Notabene.dk drives af:

Notabene
Kronprinsensgade 10
DK-1114 København K 

Tlf.: +45 33 13 38 13

E-mail: webshop@notabene.dk

CVR-nr.: 19 86 06 47

Notabene’s almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert salg og enhver leverance fra Notabene, medmindre der mellem dig og Notabene er indgået en skriftlig aftale, der fraviger bestemmelserne, eller bestemmelserne i øvrigt måtte være i strid med beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.

Når du handler på Notabene.dk, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært købeloven og forbrugeraftaleloven. 

Notabene gemmer ikke en egentlig kopi af aftalen mellem dig og Notabene.dk, men foretager alene en teknisk lagring af aftalens indhold. Du er derfor påkrævet selv at gemme bevis for din handel med Notabene.dk. I din pakke forefindes en faktura, som er dit bevis på handlen.

Denne skal gemmes og forevises ved eventuelle reklamationer.
 

RISIKO OG ANSVAR

Ansvaret for varen overgår til dig, når varen er leveret til dig. Herefter overgår ansvaret for varen først til Notabene, når Notabene har modtaget den returnerede vare. Notabene kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger af dansk lovgivning. En eventuel tvist mellem dig og Notabene afgøres efter danske regler ved Københavns Byret.

 

KLAGEADGANG

Såfremt du ønsker at klage over en vare, som er købt hos Notabene, er du som kunde hos os altid velkommen til at kontakte vores kundeservice. Notabene kundeservice kan både kontaktes pr. e-mail samt via telefon. Kontaktoplysningerne finder du på vores hjemmeside under ’Kontakt’, hvilket kan findes nederst på vores side under 'Kundeservice'. 

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN, CENTER FOR KLAGELØSNING

Såfremt det ikke lykkes os at finde frem til en tilfredsstillende løsning, kan du, hvis betingelserne herfor er opfyldt, indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning. Du kan klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved at fremsende din klage til adressen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via www.forbrug.dk.

EU KOMMISSIONENS ONLINE KLAGEPORTAL

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du anvende EU-Kommissionens online klageportal. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage til EU-Kommissionens online klageportal, bedes du angive vores e-mail adresse, som er følgende: webshop@notabene.dk
 

FORBRUGERKLAGENÆVNET

Forudsat at vi ikke når frem til en fælles løsning gennem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning kan du klage til Forbrugerklagenævnet via følgende link: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

>>

Ved fortsat at bruge sitet accepterer du vores cookiepolitik. Husk at du til enhver tid kan tilbagekalde samtykket til behandling af cookies. Læs mere her.

ok